חיפושדלג על חיפוש
  about-media-testing

  ועדת הלסינקי

  יושב ראש הוועדה: ד"ר בולסלב קנובל (לשעבר מנהל מחלקה פנימית ומרצה בכיר לרפואה פנימית)
  רכזת הוועדה: גב' מיכל דה וולף  
  טלפון: 03-5028346
  פקס: 03-5028399

   

  ועדת הלסינקי המוסדית מאשרת הצעות למחקר אשר כוללות שימוש בתרופות, תוספי מזון, חומרים כימיים וביולוגיים, אביזרים ומכשירים רפואיים, וזאת למטרות שטרם אושרו או שאינן מקובלות בישראל, ואף בעולם. כמו כן, הוועדה מאשרת עשיית פעולות או בדיקות שאינן מקובלות ונהוגות עד עתה; והצעות בתחום הגנטיקה, פסיכולוגיה, טיפולים התנהגותיים, רפואה חברתית , אפידמיולוגיה, תוך  איסוף נתונים ומילוי שאלונים.

   

  הוועדה שומרת על תקנון העקרונות האתיים והמדעיים, בטיחות של המשתתפים בניסוי, הוראות החוק בישראל**, וההנחיות הבין-לאומיות.

   

  במקרים שאינם עומדים בקריטריונים לאישור ע"י ועדת הלסינקי המקומית, הוועדה מבקשת אישור של הוועדה הארצית לניסוים רפואיים בבני אדם (העליונה והגנטית) או את אישור הוועדה המייעצת לניסויים רפואיים במוצרי מחקר, אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר).

   

  התכנסות הוועדה, עלויות והליכי הגשת בקשות חדשות

  ♦ הגשת הבקשות נעשית באמצעות תוכנה לניהול מחקרים קליניים ("מטרות")

  ♦ הבקשות תוגשנה עד שבועיים לפני התכנסות הוועדה, ביום חמישי הראשון בכל חודש. יש לוודא טלפונית את מועד ההתכנסות

  ♦ יש להגיש למזכירת הוועדה את הבקשות (Hard Copy), באופן הבא: 3 בקשות מלאות וחתומות, ו-14 בקשות חלקיות

  ← הגשה מלאה כוללת: פרוטוקול המחקר, חוברת לחוקר, טפסי ההסכמה, עלונים וחומר נוסף שנמצא בשימוש למחקר זה

  ← הגשה חלקית כוללת רק 2 טפסים:  הבקשה; וטופס ההסכמה מדעת. אין צורך בצירוף דף החתימות

  ← שינויים ו/או תוספות לפרוטוקול הניסוי  יש להגיש בשני עותקים בלבד (אחד לחוקר ואחד לוועדה). הליך זה אינו כרוך בתשלום נוסף

  ♦ כמו כן, יש לצרף אישור תשלום בסך 4,000 ₪ עבור טיפול בבקשה חדשה, במקרים של מחקר גנטי, אמ"ר או מחקר המשך

  ♦ ההגשה תעשה רק באמצעות מתאמות המחקר של כל חוקר

   

  ← לצורך בירור מצב הבקשה, ובנוגע לשאלות אחרות, הנוגעות למחקרים עצמם, ניתן לפנות לדוא"ל: michald@wmc.gov.il

   

  הארכת מחקר: יש להגיש את דו"ח הבקשה, בצירוף אישור תשלום על סך 800 ₪.
  (
  מצ"ב טופס דרישת התשלום ופרטי הבנק)


  ** הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני-אדם, התשמ”א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999)


  מועדי התכנסויות הוועדה לשנת 2019 :

   

  24.01

  21.02
  28.03
  23.05
  20.06
  18.07
  15.08
  19.09

  בר ימיןדלג על בר ימין
  חדשותדלג על חדשות

  חדשות

  המשך עצור
  עבור לתוכן העמוד